About

NẾU BẠN CẦN LIÊN HỆ VỚI TÔI

Phone: +84376715778

What'sApp : +84376715778

Website: https://hainguyenmedia.com/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCU1JnFCee1hgim744rP6vnQ

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/duy.hai.315080

Fanpage: https://www.facebook.com/hainguyenmedia92

------------

DONATE

Paypal: duyhai200192@gmail.com

Payoneed: duyhai200192@gmail.com

Vietcombank Bình Dương

0281000547945

Nguyen Duy Hai