TIN TỨC NHIẾP ẢNH
MÁY ẢNH & ỐNG KÍNH
KHOÁ HỌC

Danh mục: MÁY ẢNH & ỐNG KÍNH

ỐNG KÍNH MÁY ẢNH MÀ TÔI YÊU THÍCH

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ ỐNG KÍNH (LENS). Nói về các loại máy ảnh hiện nay thì nhiều vô số kể, vì thế nên ống kính máy ảnh cũng được sản xuất rất nhiều loại đa dạng, phong phú để đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng....